Om

Luxgaraget

Parkering

för boende i Luxområdet

Luxgaragets samfällighetsföreningen är en ickekommersiell förening som ska tillhandahålla garageplatser för medlemmarna i de bostadsrättsföreningar som ingår i samfälligheten. 

Samfälligheten lyder under  "Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter". Kontinuerlig drift och skötsel hanteras av styrelsen som väljs av stämman där samtliga föreningar ingår.

Allt arbete sköts ideellt.

Den som hyr plats i garaget är skyldig att följa samfällighetens regler.

I samfälligheten ingår följande parter :

  • BRF Essinge Udde 1

  • BRF Essinge Mälarstrand

  • BRF Essinge Brygga

  • BRF Essinge Park

  • BRF Essinge Terrass

  • BRF Essinge Mälarvik

  • Bengt Malmegård - ägare av företagsfastigheterna i Luxområdet

Varje bostadsrättsförening sätter själv avgiften för sina parkeringsplatser.

Varje förening beslutar också själv om de vill hyra ut eventuellt överblivna platser till personer som inte bor i respektive förening.

© 2023 by Easy Wheels. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now