16 okt 2021

Flytt av läsare till infart Luxgaraget

Av styrelsen | 2021-10-16 11:54

Läsaren till infarten till Luxgaraget kommer att flyttas ner till dörren vid garageporten.

Efter flytt kommer "suggan" och pinnen att tas bort för smidigare in och utfart.

Ni som inte har hämtat ut fjärrkontroller till garageporten får kontakta er respektive

styrelse i eran förening.

Hälsningar

Styrelsen

7 okt 2021

Utlämning av fjärrkontroller

Av styrelsen | 2021-10-07 22:06

Tidsplan

Utlämningen börjar måndag 4 oktober klockan 19:00-21:00

Plats Primusgatan 74 i Gemensamhetslokalen.

Vi går i bokstavsordning enligt nedan.

 1. BRF Essinge Brygga, måndag 4 oktober klockan 19:00-21:00
 2. BRF Essinge Mälarstrand, (delar ut sina på städdagen torsdag 23 klockan 19:00-21:00)
 3. BRF Essinge Mälarvik, tisdag 5 oktober klockan 19:00-21:00
 4. BRF Essinge Park, onsdag 6 oktober klockan 19:00-21:00
 5. BRF Essinge Terrass, torsdag 7 oktober klockan 19:00-21:00
 6. Malmegårds Fastighets Aktiebolag1, fredag 8 oktober klockan 19:00-21:00
 7. BRF Essinge Udde, måndag 11 oktober 19:00-21:00

Uppsamlingsutlämning av Fjärrkontroller

De som inte kan närvara vid utlämningen så finns möjlighet att göra detta lördag 16 oktober kl. 09:00 - 11:00

på Primusgatan 74 i gemensamhetslokalen.

Enkel instruktion

Parkören måste kvittera ut sin fjärrkontroll på en kvittens med följande information.

 1. Namn
 2. Mobilnummer
 3. Epost
 4. P-platsnummer

Info till parkörer

Parkören måste ta med sig sina två brickor samt legitimation för att kunna kvittera ut fjärrkontroll.

Parkören registrerar sina befintliga brickor när han kvitterar ut sin fjärrkontroll.
Befintliga brickor som inte registreras kommer att spärras.

Stolpen och betongsuggan kommer att tas bort, läsare för tagg finns på dörren bredvid portarna.

Fjärrkontrollen fungerar enligt följande,

Infart = Stor knapp

Utfart = Liten knapp

3 okt 2021

Fler elbilsplatser hösten 2021

Av styrelsen | 2021-10-03 17:57

Styrelsen har fattat beslut om ytterligare utbyggnad av elbilsplatser då intresset är stort.

Installation kommer att ske på nedersta planet.