24 feb 2021

Kommande fasadrenovering

Av styrelsen | 2021-02-24 15:10

Ett arbete har påbörjats i garaget av JM med anledning av kommande fasadrenovering i Brf Essinge

Park.

Arbetet i garaget är till för att förstärka takkonstruktionen till garagets tak på vilket man senare

kommer att resa byggnadsställningar. Extra pelare kommer att resas i garaget (röda kryss markerade

i golvet). Arbetet kommer att pågå under V. 8 och 9 pelarna kommer att stå kvar under hela

byggtiden ca 2 år. Vissa parkeringar kommer dessvärre att bli något trängre för in och utpassage.

Under jobbet i garaget kommer vissa bilar behövas flyttas under någon/några dagar och vi ber er

följa JM:s uppmaning om ni fått en lapp på er bilruta. Försök hitta någon yta i garaget där ni kan

parkera utan att hindra framkomligheten.

Hälsningar

Styrelsen