28 apr 2022

Arbete vid dörren till utetrappan

Av styrelsen | 2022-04-28 09:14

Arbete med stenplattorna precis utanför dörren vid trappavsatsen i utetrappan startar 28/4,

och pågår en tid framåt.

De som använder trapphuset och går ut genom den dörren, 

använder lämpligen hissen för passage istället när arbete pågår som blockerar passage genom dörren.

För de som parkerar på översta planet, så kan ni gå ner till melllanplanet och ta hissen därifrån.

Arbetet görs för att åtgärda den vatteninträngning vi har haft i trapphuset från trappavsatsen. 

Uppdatering 220930:

Vi väntar på att entreprenören skall montera dräneringsränna framför dörren och gjuta tillbaka stenplattorna inom den närmsta tiden.

Besöksräknare

14 990 besökare sedan 2020-06-28

Arkivet