20 jan 2022

Variera avgiften efter förbrukad el

Av styrelsen | 2022-01-20 13:36

Hej

Vi har stor variation på utnyttjandet av våra elbilar. Några kör mycket långt och andra nästan ingenting. Styrelsen har därför funnit att vi ska variera avgiften efter förbrukad el. Några får det dyrare och för andra blir det billigare.

Avgiften kommer efter ändringen att bli 300 kr i fast avgift per månad och 2 kr per kwh i rörlig avgift.

Tanken är att låta respektive förening debitera den fasta avgiften och låta Eways debitera den rörliga avgiften.

Målsättningen är komma igång med detta till 1 april.

Eways kommer att tala om hur den rörliga avgiften ska debiteras. Det blir sannolikt ett kreditkort för att tanka ström i våra laddboxar. Boxarna är förberedda för det.

Hoppas ni tycker detta blir bra.

Luxgaragets styrelse

16 okt 2021

Flytt av läsare till infart Luxgaraget

Av styrelsen | 2021-10-16 11:54

Läsaren till infarten till Luxgaraget kommer att flyttas ner till dörren vid garageporten.

Efter flytt kommer "suggan" och pinnen att tas bort för smidigare in och utfart.

Ni som inte har hämtat ut fjärrkontroller till garageporten får kontakta er respektive

styrelse i eran förening.

Hälsningar

Styrelsen

7 okt 2021

Utlämning av fjärrkontroller

Av styrelsen | 2021-10-07 22:06

Tidsplan

Utlämningen börjar måndag 4 oktober klockan 19:00-21:00

Plats Primusgatan 74 i Gemensamhetslokalen.

Vi går i bokstavsordning enligt nedan.

 1. BRF Essinge Brygga, måndag 4 oktober klockan 19:00-21:00
 2. BRF Essinge Mälarstrand, (delar ut sina på städdagen torsdag 23 klockan 19:00-21:00)
 3. BRF Essinge Mälarvik, tisdag 5 oktober klockan 19:00-21:00
 4. BRF Essinge Park, onsdag 6 oktober klockan 19:00-21:00
 5. BRF Essinge Terrass, torsdag 7 oktober klockan 19:00-21:00
 6. Malmegårds Fastighets Aktiebolag1, fredag 8 oktober klockan 19:00-21:00
 7. BRF Essinge Udde, måndag 11 oktober 19:00-21:00

Uppsamlingsutlämning av Fjärrkontroller

De som inte kan närvara vid utlämningen så finns möjlighet att göra detta lördag 16 oktober kl. 09:00 - 11:00

på Primusgatan 74 i gemensamhetslokalen.

Enkel instruktion

Parkören måste kvittera ut sin fjärrkontroll på en kvittens med följande information.

 1. Namn
 2. Mobilnummer
 3. Epost
 4. P-platsnummer

Info till parkörer

Parkören måste ta med sig sina två brickor samt legitimation för att kunna kvittera ut fjärrkontroll.

Parkören registrerar sina befintliga brickor när han kvitterar ut sin fjärrkontroll.
Befintliga brickor som inte registreras kommer att spärras.

Stolpen och betongsuggan kommer att tas bort, läsare för tagg finns på dörren bredvid portarna.

Fjärrkontrollen fungerar enligt följande,

Infart = Stor knapp

Utfart = Liten knapp

3 okt 2021

Fler elbilsplatser hösten 2021

Av styrelsen | 2021-10-03 17:57

Styrelsen har fattat beslut om ytterligare utbyggnad av elbilsplatser då intresset är stort.

Installation kommer att ske på nedersta planet.

24 feb 2021

Kommande fasadrenovering

Av styrelsen | 2021-02-24 15:10

Ett arbete har påbörjats i garaget av JM med anledning av kommande fasadrenovering i Brf Essinge

Park.

Arbetet i garaget är till för att förstärka takkonstruktionen till garagets tak på vilket man senare

kommer att resa byggnadsställningar. Extra pelare kommer att resas i garaget (röda kryss markerade

i golvet). Arbetet kommer att pågå under V. 8 och 9 pelarna kommer att stå kvar under hela

byggtiden ca 2 år. Vissa parkeringar kommer dessvärre att bli något trängre för in och utpassage.

Under jobbet i garaget kommer vissa bilar behövas flyttas under någon/några dagar och vi ber er

följa JM:s uppmaning om ni fått en lapp på er bilruta. Försök hitta någon yta i garaget där ni kan

parkera utan att hindra framkomligheten.

Hälsningar

Styrelsen

Navigation