Luxgaragets Samfällighetsförening | 717913-0146
7 sep 2021

Fler elbilsplatser hösten 2021

Av styrelsen | 2021-09-07 20:29

Vi arbetar på en ytterligare utbyggnad av elbilsplatser då intresset är stort.

24 feb 2021

Kommande fasadrenovering

Av styrelsen | 2021-02-24 15:10

Ett arbete har påbörjats i garaget av JM med anledning av kommande fasadrenovering i Brf Essinge

Park.

Arbetet i garaget är till för att förstärka takkonstruktionen till garagets tak på vilket man senare

kommer att resa byggnadsställningar. Extra pelare kommer att resas i garaget (röda kryss markerade

i golvet). Arbetet kommer att pågå under V. 8 och 9 pelarna kommer att stå kvar under hela

byggtiden ca 2 år. Vissa parkeringar kommer dessvärre att bli något trängre för in och utpassage.

Under jobbet i garaget kommer vissa bilar behövas flyttas under någon/några dagar och vi ber er

följa JM:s uppmaning om ni fått en lapp på er bilruta. Försök hitta någon yta i garaget där ni kan

parkera utan att hindra framkomligheten.

Hälsningar

Styrelsen

28 jun 2020

Välkommen till Luxgaragets Samfällighetsförening!

Av styrelsen | 2020-06-28 16:59

Det du ser framför dig är vår nya hemsida. Här kan du hitta all relevant information om Luxgaragets Samfällighetsförening.

Det är viktigt att ni som är befintliga parkörer registrerar er så ni får tillgång till medlemssidan. Ni gör det igenom att klicka på logga in längst upp till höger på sidan.

Väl mött!
Styrelsen

Besöksräknare

5 578 besökare sedan 2020-06-28