Hyr Parkering

För befintliga parkörer i Luxgaraget

Registrera er här, Registrera Medlemskap för befintliga parkörer, för medlemsskap i Luxgaragets Samfällighetsförening så ni inte går miste om viktiga meddelande från Styrelsen. Eller om vi behöver komma i kontakt med dig gällande din parkering. Du måste också vara medlem för att kunna sätta upp dig på Intresselistan för El/Laddhybrid P-Plats.

Så här söker medlemmar i Bostadsrättsföreningarna i Luxområdet plats i Luxgaraget

Luxgaraget har sin infart på Luxgatan 17, och är primärt till för de som är medlemmar i någon av bostadsrättsföreningarna i Luxområdet.
Är du medlem i någon av dessa, har du förtur till garageplats och då tar du kontakt med din bostadsrättsförening. Är det fullt i din förening kan du kontakta någon annan förening som hyr ut till externa parkörer. Kontakta inte styrelsen för Luxgaragets Samfällighetsförening då inte styrelsen administrerar detta.


Länkar till föreningar som hyr ut till externa parkörer

Om du inte är medlem i någon av föreningarna, eller det är fullt i din förening, kan du kontakta någon av nedanstående föreningar som hyr ut till externa parkörer.

Garageplats med laddning

För att kunna få plats med laddning krävs,

1. Att man redan hyr i garaget och är medlem i någon av föreningarna som ingår i samfälligheten.
2. Att man är medlem i Luxgaragets Samfällighetsförening.
3. Att man har en laddhybrid eller elbil, eller att man har beställt en sådan.
4. Att el/elhybriden är utrustad med kontakt avsedd för typ 2 kabel.

Platserna är utrustade med Charge Amps Halo Typ 2. Denna variant av laddbox har en effekt på 3,7 kW samt en 7,5 meter lång fast kabel med Typ 2 laddkontakt.

En garageplats med laddning kostar ordinarie hyra + 300 kr / mån, laddkort krävs för att starta laddning, laddningen faktureras från Eways

Från början av Maj kommer vi att övergå till debitering efter förbrukning.

Ni måste beställa ett laddkort från Eways för att kunna starta laddning från laddboxen, Beställning av laddkort från Eways!

Ansökan hittar du under Medlemssidor eller här, Intresseanmälan El/Laddhybrid P-Plats

Du måste ha en medlemsinloggning för att göra en intresseanmälan för elbilsplats, har du ingen medlemsinloggning gör du det på länken nedan eller under Medlemssidor. 

Registrera Medlemskap för befintliga parkörer

Besöksräknare

11 647 besökare sedan 2020-06-28

Arkivet