Om Luxgaragets Samfällighetsförening

Luxgaragets samfällighetsföreningen är en ickekommersiell förening som ska tillhandahålla garageplatser för medlemmarna i de bostadsrättsföreningar som ingår i samfälligheten.
Samfälligheten lyder under "Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter". Kontinuerlig drift och skötsel hanteras av styrelsen som väljs av stämman där samtliga föreningar ingår.
Allt arbete sköts ideellt.

Du kan bara få en medlemsinloggning till hemsidan om du bor i någon av föreningarna. Den som hyr plats i garaget är skyldig att följa samfällighetens regler.
I samfälligheten ingår följande parter : BRF Essinge Brygga, BRF Essinge Mälarstrand, BRF Essinge Mälarvik, BRF Essinge Park, BRF Essinge Terrass, BRF Essinge Udde1, Malmegårds Fastighets Aktiebolag.

Varje bostadsrättsförening sätter själv avgiften för sina parkeringsplatser och sköter administrationen kring uthyrning av garageplatser.
Varje förening beslutar också själv om de vill hyra ut eventuellt överblivna platser till personer som inte bor i respektive förening.

Postadress:

Luxgaragets Samfällighetsförening

Fack 55895783

R 855

106 37 Stockholm

E-Faktura: 

standard.mailinvoice@postenscanning.se


Besöksräknare

27 198 besökare sedan 2020-06-28

Arkivet