Styrelsen

Befattning Namn Roller
Ordförande Ulf Nyström Ordförande och Systemadministratör
Sekreterare Lennart Rosengren Avtal och Upphandling och Sekreterare
Kassör Staffan Reistad Felanmälan Elbilsplatser, Securitas / Kameraövervakning, Kassör, Systematiskt Brandskyddsarbete och Kontakt och Felanmälan Nabo
Ledamot Mats Engman
Ledamot Jan Tjernberg Felanmälan Elbilsplatser, Försäkringar, Systematiskt Brandskyddsarbete, Systemadministratör och Kontaktperson Säkerhetsintegrering, Taggar / Fjärrkontroller
Ledamot Camilla Eriksson Försäkringar och Avtal och Upphandling
Ledamot Anders Adell Securitas / Kameraövervakning, Kontakt och Felanmälan Nabo och Kontaktperson UNA Portar
Ulf Nyström
Befattning Ordförande
Roller Ordförande och Systemadministratör
Lennart Rosengren
Befattning Sekreterare
Roller Avtal och Upphandling och Sekreterare
Staffan Reistad
Befattning Kassör
Roller Felanmälan Elbilsplatser, Securitas / Kameraövervakning, Kassör, Systematiskt Brandskyddsarbete och Kontakt och Felanmälan Nabo
Mats Engman
Befattning Ledamot
Roller
Jan Tjernberg
Befattning Ledamot
Roller Felanmälan Elbilsplatser, Försäkringar, Systematiskt Brandskyddsarbete, Systemadministratör och Kontaktperson Säkerhetsintegrering, Taggar / Fjärrkontroller
Camilla Eriksson
Befattning Ledamot
Roller Försäkringar och Avtal och Upphandling
Anders Adell
Befattning Ledamot
Roller Securitas / Kameraövervakning, Kontakt och Felanmälan Nabo och Kontaktperson UNA Portar

Information

Kontakta inte styrelsen om det gäller uthyrning av garageplatser eller faktureringsfrågor då Luxgaragets Samfällighetsförening inte administrerar detta. 

När det gäller uthyrning av garageplatser eller att ställa sig i kö för El/Laddhyprid P-Plats, hittar ni informationen här, Hyr Parkering

Kontakta Styrelsen

Var noga med att uppge en korrekt e-postadress så att du kan få ett svar.