Styrelsen

Befattning Namn Roller
Ordförande Lennart Rosengren Säkerhet, Ekonomi, Juridik, Fastigheten, Felanmälan, Elbilsplats och Styrelsen
Vice ordförande Jan Tjernberg Fastigheten, Felanmälan, Elbilsplats och Styrelsen
Sekreterare Eva Söderström Styrelsen
Kassör Lena Seibolt Häggqvist Ekonomi och Styrelsen
Ledamot Anders Adell Säkerhet, Felanmälan och Styrelsen
Ledamot Johan Palmqvist Styrelsen
Lennart Rosengren
Befattning Ordförande
Roller Säkerhet, Ekonomi, Juridik, Fastigheten, Felanmälan, Elbilsplats och Styrelsen
Jan Tjernberg
Befattning Vice ordförande
Roller Fastigheten, Felanmälan, Elbilsplats och Styrelsen
Eva Söderström
Befattning Sekreterare
Roller Styrelsen
Lena Seibolt Häggqvist
Befattning Kassör
Roller Ekonomi och Styrelsen
Anders Adell
Befattning Ledamot
Roller Säkerhet, Felanmälan och Styrelsen
Johan Palmqvist
Befattning Ledamot
Roller Styrelsen

Information

Kontakta inte styrelsen om det gäller uthyrning av garageplatser eller faktureringsfrågor då Luxgaragets Samfällighetsförening inte administrerar detta. 

När det gäller uthyrning av garageplatser eller att ställa sig i kö för El/Laddhyprid P-Plats, hittar ni informationen här, Hyr Parkering

Kontakta Styrelsen

Var noga med att uppge en korrekt e-postadress så att du kan få ett svar.
Besöksräknare

18 062 besökare sedan 2020-06-28

Arkivet