A-Ö-information

Borttappad RFID Tagg / Fjärrkontroll

Borttappad RFID Tagg / Fjärrkontroll anmäler du under Medlemssidorna.

Felanmälan
  • Vid pågående brott ring 112
  • Vid upptäckt av skadegörelse eller inbrott. Kontakta Styrelsen: Luxgaragets Samfällighetsförening
  • Hiss: Hissen AB Telefon: 08-618 48 48
  • Trasiga dörrar, Läckage, Elproblem: Nabo Fastighetsservice Telefon: 010-288 00 26 eller gör en felanmälan här, Nabo Felanmälan
  • In och Utfart Port: UNA-portar Telefon: 08-18 60 03
  • RFID Läsare: Säkerhetsintegrering via Nabo Fastighetsservice Telefon: 010-288 00 26 eller gör en felanmälan här, Nabo Felanmälan
  • Felanmälan Laddbox, görs till Eways på telefon 010-121 94 01

Frågor angående fakturor eller platsbyten

Luxgaragets Samfällighetsförening hyr inte själva ut garageplatser, utan det gör andelsägarna, alltså de olika bostadsrättsföreningarna och hyresvärdarna.
Frågor kring fakturor eller platsbyten måste alltså ställas till den man hyr av.

Garageföreskrifter

Den som hyr plats i garaget är skyldig att följa samfällighetens regler. Du kan läsa våra regler här, Garageföreskrifter

Kölista El/Laddhybrid P-Plats

För att kunna få plats med laddning krävs,

1. Att man redan hyr i garaget och är medlem i någon av föreningarna som ingår i samfälligheten.

2. Att man är medlem i Luxgaragets Samfällighetsförening.

3. Att man har en laddhybrid eller elbil, eller att man har beställt en sådan.

4. Att el/elhybriden är utrustad med kontakt avsedd för typ 2 kabel.

Ansökan hittar du under Meny eller här, Kölista för El/Laddhybrid P-Plats

Laddinstruktioner för El/Laddhybrid P-Plats

Elbilsplatserna är utrustade med följande laddbox.

Charge Amps Halo Typ 2. Denna variant av laddbox har en effekt på 3,7 kW samt en 7,5 meter lång fast kabel med Typ 2 laddkontakt.

Från 1 Juni 2022 kommer vi att övergå till debitering efter förbrukning. 

Priset per kWh kommer att justeras efter marknadspris över tid. Från 1/1 2024 gäller 1.90 kr/kWh inkl moms.

Ni måste då använda ett laddkort för att starta laddning, det beställer ni enligt instruktioner här: 

Beställning av laddkort från Eways!

Instruktioner för att starta laddning med laddkort

Se även:

Medlemskap

Du kan bara registrera medlemskap om du redan hyr parkeringsplats i garaget och är medlem i någon av

bostadsrättsföreningarna som ingår i samfälligheten.

Som medlem i Luxgaragets Samfällighetsförening kan du ansöka om garageplats med laddning för elbilar.

Du kan också få viktig information via SMS och Epost, om något skulle inträffa kan föreningen kontakta er.

Du kan registrera ditt medlemskap här, Registrera Medlemskap

Medlemsportal

Det är bara registrerade medlemmar som kommer åt Medlemsportal, du måste vara en befintlig parkör för att kunna registrera medlemskap.

Du hittar Medlemsportal genom att klicka på ditt namn längst uppe till höger på sidan. Du kan också gå direkt dit här, Medlemsportal

Här kan du uppdatera dina uppgifter.

RFID-Tagg / Fjärrkontroll
För frågor kring detta, kontakta din bostadsrättsförening/hyresvärd för mer information.
Städning

Garaget städas ett par gånger om året.
Tider för städningen anslås i garagets entréer samt på hemsidan.
Vid städningen sopas och/eller våtrengörs golven.

​Varje fordon MÅSTE flyttas ur garaget för att det ska gå att rengöra på bästa sätt.
Städbolag eller samfällighet ansvarar INTE för skador som uppstått på fordon som inte flyttats vid städningen.

Du som hyr plats i garaget är skyldig att följa dessa uppmaningar.
Garagesamfälligheten har ingen skyldighet att hitta alternativa parkeringsplatser.

Besöksräknare

27 197 besökare sedan 2020-06-28

Arkivet